Dlaczego warto dołączyć do Wspólnoty?

"Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich." (Mt 18, 20)

Modlitwa

Każde spotkanie Wspólnoty rozpoczyna Msza święta, która jest najważniejszym czasem modlitwy. Podczas organizowanych przez Wspólnotę Wieczorów Uwielbienia istnieje możliwość skorzystania z indywidualnej modlitwy wstawienniczej.

Formacja

Członkowie Wspólnoty pogłębiają relację z Bogiem podczas codziennych rozważań Słowa Bożego zawartych w Podręczniku Formacyjnym. Obecnie jest to podręcznik "Dwie Drogi" pomagający w podjęciu decyzji o życiu według 10 przykazań.

Ewangelizacja

Ewangelizacja jest odważnym głoszeniem Dobrej Nowiny! Misją Wspólnoty jest głoszenie Chrystusa wszędzie, gdzie to tylko możliwe. Członkowie Wspólnoty starają się żyć tak, by ich postawa przypominała innym o Bogu i skłaniała ich ku nawróceniu.

O Wspólnocie

O Wspólnocie

Wspólnota Modlitwy i Ewangelizacji działa w Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej Highgate - Finchley pw. św. Jana Pawła II w Londynie od 2013 roku. Pierwsze spotkanie Grupy Modlitewnej (pod taką nazwą działała obecna Wspólnota) odbyło się 25 września. Więcej informacji dotyczących Wspólnoty znajdziesz w zakładce "Kim jesteśmy?".

Osoby odpowiedzialne za Wspólnotę

"Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was." (Mt 10, 5 -6)
Ks Roman Kowalski
Ks Roman Kowalski
Duszpasterz Wspólnoty
Maria Dziedzic
Maria Dziedzic
Lider Wspólnoty

Świadectwa

Świadectwa członków Wspólnoty Modlitwy i Ewangelizacji oraz uczestników kursów ewangelizacyjnych organizowanych w Parafii.

Jeśli chcesz pogłębić swoją wiarę, zbudować relacje oparte na miłości, prawdzie i szacunku...

Ostatnie wpisy